Contact

Studio Keijzer BV
Leeuwenhoekstraat 122
2652 XL  BERKEL EN RODENRIJS
T 010 - 222 02 88
E info@studiokeijzer.nl

Kamer van Koophandel Den Haag: 27082184

 

 
 
 
 
 


De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze website worden ontleend. Alhoewel de website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, is Studio Keijzer BV niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van eventuele onjuiste informatie op deze website. Elk gebruik dat u maakt van de informatie op onze website komt voor uw eigen risico. Studio Keijzer BV staat niet garant voor de beschikbaarheid van websites waarnaar deze website een link bevat, en is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud van de betreffende websites.

De informatie op deze website mag door u uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Ieder gebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berusten uitsluitend bij Studio Keijzer BV. Het is u zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Studio Keijzer BV niet toegestaan om (delen van) deze website te wijzigen, bewerken, vermenigvuldigen, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen.